Double  Best  PE ( AcPcA )

dbpe.png

ฉนวนกันความร้อน  Double Best PE AcPcA

      เป็นฉนวนกันความร้อนคุณภาพสูง เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ต่ำกว่าฉนวนประเภทอื่นๆ สามารถติดตั้งได้ในเครื่องจักร ใต้หลังคาใหม่และหลังคาเก่าทุกประเภท โดยปราศจากการรื้อถอนของเดิม

​คุณสมบัติของ Double Best  PE  ( AcPcA ) มี 5 ชั้นประกอบด้วย

ชั้นที่ 1   อลูมิเนียมฟอยล์  ทำหน้าที่สะท้อนความร้อนออก

ชั้นที่ 2   PE Cross-Linked ชนิดเซลล์ปิด 100% กันความร้อนไม่ให้ความร้อนผ่านลงไปได้

ชั้นที่ 3   PE ชนิดเชลล์เปิดจะมาเจอช่องอากาศที่มีช่องว่างจำนวนมากระบายความร้อน

ชั้นที่ 4   PE Cross-Linked ชนิดเซลล์ปิด 100% กันความร้อนอีกชั้นหนึ่ง

ชั้นที่ 5   อลูมิเนียมฟอยล์ สะท้อนความร้อนออกและกันความร้อนผ่านเป็นด่านสุดท้าย

Toyota Charoennakorn (1) with logo.jpg

Key Benefit ความโดดเด่น

 • Highest efficiency to reduce heat temperature สามารถต้านทานความร้อนได้ดีเยี่ยม โดยเฉพำะหลังคา Metal sheet และหลังคากระเบื้อง ที่มีการสะสมอุณหภูมิสูงสุดช่วงเวลากลางวัน โดยที่ AcPcA สามารถปรับอุณหภูมิใต้แผ่นฉนวนหลังคาให้เท่ากับอุณหภูมิห้อง (อุณหภูมิบรรยากาศ) ค่าอุณหภูมิลดลงเฉลี่ยถึง 50%

 • Energy Saving ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ ซึ่งช่วยให้กำรทำงานของเครื่องปรับอากาศลดลง ซึ่งนอกจากช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ำยไฟฟ้าแล้วยังช่วยลดการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในระยะยาว

 • Long term cost optimization งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในระยะยาว น้อยกว่าเมื่อเทียบกับวัสดุกันความร้อนอื่นๆ

 • Durable in long term มีความคงทนแข็งแรงด้วยคุณสมบัติของวัสดุและหน้าตัดของวัสดุ พร้อมด้วยวัสดุปิดผิว Aluminum Foil สองด้าน

 • Easy to maintenance ดูแลรักษาได้ง่าย ฉนวนกันความร้อน AcPcA สำมารถทำความสะอาดตามปกติ

 • Fast installation ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว และง่าย เนื่องจากเป็นการติดตั้งที่ปราศจากการรื้อถอนฉนวนPE เดิม (แม้ว่าจะขาดหลุดล่อน) จึงช่วยให้ประสิทธิภาพของการต้านทานความร้อนในภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น

 • No long term deflection กำรติดตั้งที่มีความแข็งแรง ปราศจากการตกท้องช้างของฉนวนเนื่องจากการติดตั้งที่ไม่มีส่วนประกอบของวัสดุทำงเคมี จึงไม่เกิดการเสื่อมสภาพ หลุดร่อนของฉนวนในระยะยาว

 • Available to operation while installation process สามารถติดตั้งได้ แม้พื้นที่นั้นมีการใช้งานตามปกติ (ไม่มีความจำเป็นต้องหยุดงานในบริเวณติดตั้ง)

 • Available on new roof and old roof ติดตั้งได้ทั้งหลังคาเก่า และหลังคาใหม่

 • Easy to modify depend on site of installation สามารถตัดแต่งฉนวนได้ตามพื้นที่ติดตั้ง

 • Non flammable เป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟ

20210310_Table_Best-PE.jpg

ตัวอย่างผลงาน

25610123_๑๘๐๑๒๓_0029.jpg

ฉนวน Double Best PE (AcPcA) แบบมีสลิงไส้ใน

ยึดกับพื้นผิวด้านในของเต็นท์และโครงเต็นท์

95597.jpg

ฉนวน Double Best PE (AcPCA) แบบมีสลิงไส้ใน

ติดตั้งลงไปในร่องแป โดยไม่ต้องรื้อฉนวนเดิมที่หลุดล่อน

25610123_๑๘๐๑๒๓_0037.jpg

ฉนวน Double Best PE (AcPcA) แบบมีสลิงใส้ใน

ติดตั้งลงไปในร่องแป

AcPcA 25mm Housing Project (7).jpg

ฉนวน Double Best PE (AcPcA) ความหนา 25 มิล

ติดตั้งเข้ากับหลังคา

เปรียบเทียบก่อนและหลังทำ

Copy of AcPcA 25mm Housing Project (2).j
messageImage_1613468421300.jpg

Before

messageImage_1613468402586.jpg

After

93933293_1333132823536768_45276179048284
60056926_1060090644174322_98547609283382

ตัวอย่างจากโครงการตลาดโรงทอจอหอ

407311.jpg

ภาพก่อนติดตั้ง ( Before )

โครงการตลาดโรงทอจอหอ โดยไม่ต้องลอกของเก่าทั้งหมดออก  ลอกเฉพาะบริเวณที่หลุดเท่านั้น

407260.jpg

ภาพหลังติดตั้ง ( After )

โครงการตลาดโรงทอจอหอ หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

20210210_1-02_re-03.jpg
20210210_4-01-01_0.jpg

ผลงานติดตั้ง Double Best PE (AcPcA)

AcPcA Project Done_02 with logo.jpg

ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 15 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 5,222 ตร.ม.

โครงการคลังเวชภัณฑ์ ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4
AcPcA 15mm Done (3).jpg

ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 15 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 1,000 ตร.ม.

โครงการติดตั้งฉนวนกันความร้อนคลังเก็บสินค้า ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

logo Asia Warehouse_04.jpg

ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 15 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 4,519 ตร.ม.

โครงการติดตั้งฉนวนกันความร้อนคลังเก็บสินค้า ภายในคลังสินค้าบริษัท TG Cellular World

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5
Toyota Charoennakorn (1) with logo.jpg

ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 15 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 1,976 ตร.ม.

โครงการติดตั้งฉนวนกันความร้อนศูนย์ให้บริการรถยนต์โตโยต้าธนบุรี โชว์รูมเจริญนคร

Srithai AcPcA Finish with logo.jpg

ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 15 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 724 ตร.ม.

โครงการติดตั้งฉนวนกันความร้อนคลังผ้าใบเก็บสินค้า ภายในโรงงานศรีไทยมิยากาวา

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5
AcPcA 25mm Housing Project (2).jpg

​ ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 25 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 850 ตร.ม.

โครงการติดตั้งฉนวนกันความร้อนภายในอาคาร บ้านพักอาศัย

407236.jpg

ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 15 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 724 ตร.ม.

โครงการตลาดโรงทอจอหอ

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8
5
5

press to zoom
8
8

press to zoom
3
3

press to zoom
5
5

press to zoom
1/8
1.jpg

โครงการ อมตะนครชลบุรี ( NST )

​ ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 25 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 850 ตร.ม.

1.jpg

ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 15 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 724 ตร.ม.

บริษัท เอเชีย พริซิชั่น จำกัด (มหาชน)

11
11

press to zoom
12
12

press to zoom
1
1

press to zoom
11
11

press to zoom
1/12
10
10

press to zoom
9
9

press to zoom
1
1

press to zoom
10
10

press to zoom
1/10
1.jpg

​ ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 25 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 850 ตร.ม.

บริษัท เอส.วาย.เค.ออโต้พาร์ต อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต  จำกัด

1.jpg

ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 15 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 724 ตร.ม.

บริษัท เอเอฟ - ฮอนแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

12
12

press to zoom
10
10

press to zoom
3
3

press to zoom
12
12

press to zoom
1/12