งานลู่วิ่ง

Copy of 13.jpg

งานลู่วิ่ง

เป็นสนามลู่วิ่งที่ดีมีคุณภาพสูงเนื่องจากเป็นระบบที่ใช้สารโพลียูริเทน ปริมาณมากในชั้นเลเยอร์ของแต่ละชั้นสนาม มีความยืดหยุ่น รองรับการขยายตัวของพื้นโครงสร้างคอนกรีตและแอลฟัลท์ได้ดี

4.jpg
3.jpg
12.jpg
13.jpg
run_data-1.jpg
run_data-2.jpg

ระหว่างการติดตั้ง

run-1.jpg
run-2.jpg
run-3.jpg
run-4.jpg
run-5.jpg
run-6.jpg

ผลงานติดตั้งงานลู่วิ่ง

13.jpg

-

โครงการ งานก่อสร้างลานฝึกและเสาธงของฐานทัพเรือกรุงเทพแห่งใหม่

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4