ผลงานติดตั้งงานลู่วิ่ง

13.jpg

โครงการ งานก่อสร้างลานฝึกและเสาธงของฐานทัพเรือกรุงเทพแห่งใหม่

1/4