top of page

Cellulose Fibre Super Cool Spray (SCS100)

ฉนวนกันความร้อนและกันเสียงเยื่อกระดาษ

Cellulose Fibre Super Cool Spray 100 (SCS100)

กันร้อน : Thermal conductivity (W/m.K) 0.030

กันเสียง : เสียงก้อง(NRC) เสียงข้ามฟาก(STC) และเสียงฝน(RAIN NOISE)

         เป็นฉนวนรักษ์โลก (GREEN) เนื่องจากมีส่วนผสมหลักที่ทำจากเยื่อกระดาษรีไซเคิลและถูกนำมาแปรรูป โดยมีส่วนผสมของแร่ป้องกันแมลง เชื้อรา สารป้องกันการลามไฟ จึงทำให้เป็นฉนวนที่สามารถกันความร้อนได้เป็นอย่างดี มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน มีอายุคงทนถาวรซึ่งสามารถใช้งานได้ยาวนาน มากกว่า 10 ปีขึ้นไป

        นอกจากนี้ฉนวนกันความร้อนเยื่อกระดาษ ยังมีคุณสมบัติดูดซับเสียงก้องและเสียงสะท้อนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเสียงที่มีความถี่สูง เหมาะกับการใช้งานประเภทห้องประชุม สนามกีฬาในร่ม โรงงานอุตสาหกรรม โครงหลังคาเมทัลชีท ซึ่งความโดดเด่นของฉนวนประเภทนี้ จึงเหมาะกับอาคารที่ต้องการลดความร้อนและดูดซับเสียงในเวลาเดียวกัน

FIRE TEST METHOD : UL 94 CLAUSE 7

ไม่ติดไฟ ตามมาตรฐาน ASTM E84

Upload Website SCS100 Lattutude 01.jpg

Key Benefit ความโดดเด่น

  • High efficiency to prevent temperature (Efficiency depend on thickness) ฉนวนสามารถกันความร้อนได้เป็นอย่างดี (ความสามารถในการกันความร้อนขึ้นอยู่กับความหนาของฉนวนกันความร้อน) สามารถลดความร้อนให้ใกล้เคียงหรือเท่ากับอุณหภูมิของบรรยากาศ ณ ขณะนั้น

  • High efficiency to prevent echo sound, rain noise ฉนวนเยื่อกระดาษมีจุดเด่นที่สามารถดูดซับเสียงก้อง และเสียงสะท้อน ได้ดีมาก โดยเฉพาะเสียงที่มีความถี่สูง  ซึ่งเป็นเสียงที่เกิดจากเสียงเครื่องจักร เครื่องขยายเสียง  เครื่องดนตรีความสามารถในการ  ดูดซับเสียงนั้นมีประสิทธิภาพเฉลี่ยที่ร้อยละ 75 ขึ้นไป

  • Long term worthwhile from two benefit เป็นฉนวนที่มีความคุ้มค่าต่อการติดตั้งในระยะยาว เนื่องจากประโยชน์ทางตรงทั้ง 2ด้าน

  • Reduce electricity consumption ช่วยลดอุณหภูมิที่สะสมภายในอาคารจึงช่วยให้ลดการใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ เป็นผลช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในระยะยาว

  • Non Toxic ไม่มีสารพิษที่เป็นอันตราย

  • Life cycle more than 10 years อายุการใช้งานยืนยาวนานมากกว่า 10ปีขึ้นไป (สามารถใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา)

  • Good adhesive ฉนวนสามารถยึดเกาะพื้นที่ติดตั้งได้เป็นอย่างดี (สามารถยึดเกาะใต้แผ่นหลังคาได้ทุกชนิดโดยไม่หลุดร่วงสามารถติดตั้งบนผนังปูน ผนังคอนกรีต)

  • Available to spray color on material สามารถพ่นสีทับฉนวนได้ตามต้องการ (การพ่นสีจะช่วยการยึดเกาะของฉนวนให้      แข็งแรงยิ่งขึ้น)

  • Non flammable เป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟ

การทดสอบเสียงฝน Rain Noise Testing Result

Noise Level Rain Drop dBA SCS100

ผลการทดสอบเสียงฝนของฉนวนเยื่อกระดาษ SCS100

ผลการทดสอบเสียงฝนระหว่างหลังคาเหล็กเมทัลชีทที่ ได้รับการพ่นฉนวนเยื่อกระดาษ (SCS 100) ความหนา 40 มิลลิเมตร เทียบกับหลังคาเหล็กเมทัลชีทที่ไม่ได้รับการพ่น ฉนวนเยื่อกระดาษ พบว่า เสียงฝนลดระดับลงในระดับที่ไร้เสียงรบกวน 

การทดสอบเสียงก้องและเสียงสะท้อน Sound Absorption Testing Result

NRC Sound Absorption SCS100

ผลการทดสอบเสียงก้องของฉนวนเยื่อกระดาษ SCS100

ผลการทดสอบเสียงก้อง เสียงสะท้อนระหว่าง หลังคาเหล็กเมทัลชีทที่ได้รับการพ่นฉนวนเยื่อ กระดาษ (SCS 100) ความหนา 40 มิลลิเมตร เทียบกับหลังคาเหล็กเมทัลชีทที่ไม่ได้รับการพ่น ฉนวนเยื่อกระดาษ พบว่า ภาพรวมของเสียงก้อง เสียงสะท้อนลดระดับตั้งแต่ที่ความถี่ 4,000 เฮิรตซ์ เสียงอยู่ที่ร้อยละ 95 โดยประสิทธิภาพรวมของ การดูดซับเสียง (Noise Reduction Coefficient) เฉลี่ยของทุกคลื่นความถี่อยู่ที่ร้อยละ 75

ตัวอย่างผลงาน

Untitled-1.png
Cellulose K Bank (2) with logo.jpg
Cellulose K Bank (9) with logo.jpg
Zeer Rangsit_After (9).jpg
Untitled-1.png

เปรียบเทียบก่อนและหลังทำ

messageImage_1613467078365.jpg

Before

messageImage_1613466937119.jpg

After

timeline_25640209_191348.jpg
timeline_25640209_191356.jpg

ผลงานติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose Fibre Super Cool Spay (SCS100)

Samyan Mitrtown (1) with logo.jpg

ติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษกันความร้อนและเสียง

(Cellulose Insulation and Acoustic)

ความหนาของวัสดุ 4นิ้ว หรือ 100 มิลลิเมตร

พ่นสีทับหน้าสีดำ

พื้นที่ติดตั้ง ชั้น 5 ส่วนหน้าของอาคาร ขนาดพื้นที่ : 2,500 ตร.ม.

โครงการสามย่าน มิตรทาวน์

Samyan Mitrtown

Zeer Rangsit_After (9).jpg

งานรื้อฉนวน PU Foam เก่า พร้อมติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษกันความร้อนและเสียง (Cellulose Insulation and Acoustic)

ความหนาของวัสดุ 4นิ้ว หรือ 100 มิลลิเมตร

พ่นสีทับหน้าสีดำ

ขนาดพื้นที่ : 2,880 ตร.ม.

โครงการ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต (เซียร์รังสิต) Asia Airport Hotel (Zeer Rangsit)

Lido Connect - Acoustic Insulation SCS 1

งานติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษกันเสียง (Cellulose Acoustic)
ความหนาของวัสดุ 2นิ้ว หรือ 50 มิลลิเมตร
พ่นกาวทับหน้า
ขนาดพื้นที่ : 1,345 ตร.ม.

โครงการ ลิโด้ - LIDO CONNECT

Cellulose K Bank (0) with logo.jpg

ติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษกันความร้อนและเสียง

(Cellulose Insulation and Acoustic)
ความหนาของวัสดุ 4นิ้ว หรือ 100 มิลลิเมตร
พ่นสีทับหน้าสีดำ
พื้นที่ติดตั้ง ศูนย์ประชุมภายในอาคาร
ขนาดพื้นที่ : 2,300 ตร.ม.

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทย บางปะกง - K BANK Learning Center

SCS100 Lattutude with Logo 13.jpg

ติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษกันความร้อนและเสียง

(Cellulose Insulation and Acoustic)
ความหนาของวัสดุ 4นิ้ว หรือ 100 มิลลิเมตร
ขนาดพื้นที่ : 2,260 ตร.ม.

โครงการ Latitude ภูเก็ต

395447.jpg

โครงการ ห้องประชุม Bangsaen Heritage

ติดตั้งกันเสียง Cellulose Fibre กันเสียง NRC STC& กันสียงฝน

QSCC_05.jpg

โครงการ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ กรุงเทพ

งานติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษกันเสียง (Cellulose Acoustic)

ความหนาของวัสดุ 4 นิ้ว หรือ 100 มิลลิเมตร

พ่นกาวทับหน้า

bottom of page